REGULAMIN CHARYTATYWNEJ IMPREZY BIEGOWEJ

„BIEG 30-LECIA BRBK”

Olsztyn, dn. 10.09.2022 r.

I. CEL IMPREZY
 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej.
 2. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego.
 3. Wsparcie zbiórki pieniędzy na zakup pompy insulinowej dla Martynki podopiecznej Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Martyna Wlizło – Fundacja Przyszłość dla Dzieci (przyszloscdladzieci.org)


II. ORGANIZATOR IMPREZY
 1. Organizatorem biegu jest:

BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa Spółka Komandytowa z siedzibą w Olsztynie przy Ul. Zientary – Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn, NIP 7393914857,

Kontakt: Tomasz Patalan tel. 89 532-42-48, adres e-mail: tomasz.patalan@brbk.pl, Artur Żuk adres e-mail: artur.zuk@brbk.pl,

III. PARTNERZY:
 1. Stowarzyszenie WKR FAN / Superczas.pl – Partner Techniczny
IV. TERMIN, MIEJSCE
 1. Impreza odbędzie się w dniu 10.09.2022 r. w godzinach 11:00 – 15:00 na terenie CRS „Ukiel” w Olsztynie ul. Kapitańska.
 2. W biegach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”).
 3. Na trasie biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
 4. Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa montowanego przy bucie każdego Uczestnika. Zwrot chipa będzie dokonywany przez każdego Uczestnika na mecie biegu.


V. TRASY BIEGÓW

Podczas imprezy odbędzie się 7 biegów (dokładny przebieg tras pod adresem www.superczas.pl/bieg30leciabrbk). Przypisując Uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia:

 • Bieg Dzieci dla osób w wieku do 6 lat. Długość trasy biegu jest równa 200 m (kostka brukowa).
 • Bieg Młodziaków dla osób w wieku 6-9 lat. Długość trasy biegu jest równa 0,5 km (kostka brukowa/utwardzone ścieżki).
 • Bieg Starszaków dla osób w wieku 10-13 lat. Długość trasy biegu jest równa 1 km (kostka brukowa/utwardzone ścieżki).
 • Bieg Starszaków dla osób w wieku 14-16 lat. Długość trasy biegu jest równa 1 km (kostka brukowa/utwardzone ścieżki).
 • Bieg Główny dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Długość trasy biegu jest równa 5 km (kostka brukowa/asfalt/utwardzone ścieżki).
 • Bieg Główny dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Długość trasy biegu jest równa 10 km (kostka brukowa/asfalt/utwardzone ścieżki).
 • Bieg Sztafetowy dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Długość trasy biegu jest równa 4 x 500m (kostka brukowa/utwardzone ścieżki).


Na trasie Biegu Głównego będzie usytuowany co najmniej jeden punkt z wodą.

VI. LIMIT CZASU

1. Start biegów:

a. Dzieci do lat 6 startują o godzinie 11:00

b. Dzieci w wieku 6-9 lat startują o godzinie 11:10

c. Dzieci w wieku 10-13 lat startują o godzinie 11:20

d. Młodzież w wieku 14-15 lat startuje o godzinie 11:30

e. Bieg Główny startuje o godzinie 12:00

f. Sztafeta startuje o godzinie 13:40


2. Podczas biegu głównego zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45 min. dla dystansu 5 km i 90 min dla dystansu 10 km. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

VII. ZAPISY

1. Elektronicznie zapisy do wszystkich biegów pod adresem: www.superczas.pl/bieg30leciabrbk do dnia 7.09.2018r.

2. Pakiet startowy będzie można odebrać w biurze imprezy w dniu 10.09.2019 r. w godzinach:

 • 09:00 – 10:50 Biegi Dzieci i Młodzieży
 • 09:00 – 11:20 Bieg Główny
 • 09:00 – 12:30 Bieg Sztafetowy

lub w siedzibie organizatora biegu ul. Marii Zientary-Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn w dniu 9.09.2022 w godzinach 8:00 – 15:00

3. Organizator wprowadza limit startujących:

 • Bieg Dzieci dla osób w wieku do 6 lat – limit 50 Uczestników.
 • Bieg Młodziaków dla osób w wieku 6-9 lat – limit 30 Uczestników.
 • Bieg Starszaków dla osób w wieku 10-13 lat – limit 30 Uczestników.
 • Bieg Starszaków dla osób w wieku 14-15 lat – limit 30 Uczestników.
 • Bieg Główny dla osób od 16 roku życia – limit 200 Uczestników.
 • Bieg Sztafetowy dla osób od 16 roku życia – limit 80 Uczestników (20 Sztafet).


4. Zapisy w dniu startu na Bieg Główny/Bieg Sztafetowy będą możliwe pod warunkiem, że będą jeszcze wolne numery startowe.


5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych).


6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy, a ponadto na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika.


7. Pakiet startowy zawiera:

 • numer startowy – na jego podstawie możliwość startu w biegu;
 • elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka);
 • możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu (woda, owoce, ciastko, herbata);
 • pamiątkowy medal;
 • profesjonalną opiekę medyczną;
 • udział w losowaniu nagród na zakończenie imprezy;
 • możliwość skorzystania z parkingu oraz toalet
VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Oplata startowa – w całości przeznaczona na zakup pompy insulinowej dla Martynki podopiecznej

Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Martyna Wlizło – Fundacja Przyszłość dla Dzieci (przyszloscdladzieci.org)

 • Dzieci do lat 6 – opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika
 • Dzieci w wieku 6-9 – opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika
 • Dzieci do lat 10-13 – opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika
 • Młodzież w wieku 14-15 lat – opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika
 • Bieg sztafetowy – opłata startowa nie mniej niż 20 zł za Uczestnika (drużyny 4-osobowe)
 • Bieg główny – opłata startowa nie mniej niż 30 zł za Uczestnika


2. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika,

3. Opłatę należy wpłacać na konto:

BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa sp.k.

10-307 Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 25

mBank SA Nr: 39 1140 1111 0000 4418 8200 1005

Tytuł przelewu: „Bieg 30-lecia BRBK + imię i nazwisko/nazwa sztafety

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM
 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 10 września 2019 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą opiekuna prawnego – odpowiedni druk dostępny w Biurze Zawodów w dniu imprezy – obecność Uczestnika niepełnoletniego oraz opiekuna prawnego obowiązkowa.
 2. Zaleca się Uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie kontrolnych badań lekarskich.
 3. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym za pomocą specjalnych chipów montowanych do sznurówki buta.
 5. Uczestnik ma obowiązek na czas rywalizacji zamontowania numeru startowego na okryciu wierzchnim z przodu ciała na wysokości klatki piersiowej.
 6. Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu, oznaczonej strzałkami, kierując się wskazówkami obsługi imprezy oraz służb mundurowych.
 7. Uczestnicy biegu mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników.


X. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Klasyfikacje


a) Bieg Dzieci do lat 6 – 200 m: bez klasyfikacji

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.


b) Bieg Młodziaków 6-9 lat – 0,5 km: bez klasyfikacji

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.


c) Bieg Starszaków 10-12 lat – 1 km: Open K/M (pierwsze trzy miejsca)

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.


d) Bieg Starszaków 13-15 lat – 1 km: Open K/M (pierwsze trzy miejsca)

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.


e) Bieg Główny 5 km:

 • Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn;
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

i.      K16 (16 – 34 lat)

ii.     M16 (16 – 34 lat)                                    

iii.     K35 (35 – 49 lat)                 

iv.     M35 (35 -49 lat)                             

v.     K50 (powyżej 50 lat)                        

vi.     M50 (powyżej 50 lat)

f) Bieg Główny 10 km:    

 • Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn;
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:                     

i.      K16 (16 – 34 lat)                              

ii.     M16 (16 – 34 lat)                             

iii.     K35 (35 – 49 lat)                               

iv.     M35 (35 -49 lat)                               

v.     K50 (powyżej 50 lat)               

vi.     M50 (powyżej 50 lat)


g) Sztafeta z teczką 4 x 500 m

W tegorocznej edycji naszej imprezy postanowiliśmy zmienić formułę „biegu z teczką” i zastąpić ją sztafetą w której zamiast pałeczki zawodnicy podawać sobie będą teczkę naszego księgowego BRBK.

W „sztafecie z teczką” klasyfikowane będą drużyny składające się z 4 osób (co najmniej jedna kobieta). O wynikach decydować będzie kolejność na mecie ostatnich Uczestników Sztafet. Klasyfikowane będą drużyny, których wszyscy zawodnicy ukończą bieg.

Drużyny w których nie wszyscy zawodnicy ukończą bieg nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej. Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymają torby na laptopy renomowanej firmy Wittchen.

2. Nagrody:


 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji open kobiet oraz mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne (I miejsce 300 PLN, II miejsce – 200 PLN, III miejsce – 100 PLN) oraz statuetki.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają statuetki.
 • Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
 • Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji OPEN biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej. Wszystkie klasyfikacje wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety.
 • Wśród wszystkich Uczestników biegu, po jego zakończeniu rozlosujemy 30 NAGRÓD NA 30-LECIE BRBK.

bez klasyfikacji

bez klasyfikacji

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

b) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na imprezę i powrotu z nich.

d) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer.

e) Prawo do Uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

f) Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: biuro@brbk.pl w terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi.

g) Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi Uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu.

h) Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

i) Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

j) Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

k) We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.

l) Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.


Więcej informacji: www.superczas.pl/bieg30leciabrbk