biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

2 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 1 stycznia 2020 r. zapłata (w kwocie powyżej 15.000,- zł) przez nabywcę będącego podatnikiem VAT (zarówno czynnym jak i zwolnionym podmiotowo czy przedmiotowo z VAT) na rzecz dostawcy lub usługodawcy będących czynnymi podatnikami VAT dokonana na rachunek bankowy niewymieniony na białej liście podatników VAT będzie skutkowała określonymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Sankcje w podatku VAT

W przypadku przelewu powyżej 15.000,- zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT, nabywca towaru lub usługi, będący podatnikiem VAT, będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą, będącym podatnikiem VAT czynnym, za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta będzie spoczywała na nabywcy w tej części podatku VAT, która będzie przypadała proporcjonalnie na tę dostawę towarów/świadczenie usług.

Sankcje w podatku CIT/PIT

W przypadku gdy podatnik dokona zapłaty, na rzecz czynnego podatnika VAT, za towar/usługę przelewem na rachunek nieznajdujący się – na dzień zlecenia przelewu – na białej liście podatników VAT, to nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność zostanie dokonana w ten sposób. Dotyczy to zapłat za dostawy towarów/świadczenie usług, potwierdzonych fakturą – gdy płatność dotyczy transakcji określonej w art. 19 ustawy o Prawo przedsiębiorców, tj. gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15.000,- zł.

Podsumowując od 1 stycznia 2020 przed dokonaniem przelewu spełniającego ww. warunki należy pamiętać:
• o sprawdzeniu swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy. W ten sposób dowiemy się, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
• o sprawdzeniu (w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar) czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. W celach dowodowych warto wydrukować lub zachować w PDF zestawienie numerów kont bankowych kontrahenta z białej listy podatników VAT. W przypadku gdy rachunku bankowego z faktury nie znajdziemy na białej liście podatników VAT, należy wyjaśnić to ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

Sankcji będzie można uniknąć jeśli podatnik, który dokona płatności na rachunek nieznajdujący się (na dzień zlecenia przelewu) na białej liście podatników VAT złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury – w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

link do strony z wykazem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Otwarte Pn – Pt

07:30 – 15:30

Adres

ul. M. Zientary-Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn