NIP na paragonie

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie

30 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające możliwość wymiany paragonów fiskalnych na faktury. W nowym roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie będzie znajdował się NIP nabywcy.

W chwili nabycia towarów i usług podatnik powinien wskazać w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli będzie występował jako podatnik, to przedstawi sprzedawcy swój numer NIP w taki sposób, aby sprzedaż towarów i usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT albo paragonem z numerem NIP pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer. Jeżeli sprzedawca nie będzie dysponował kasą rejestrującą umożliwiającą wystawienie paragonu z numerem NIP nabywcy wystawi od razu fakturę.

Zmiana dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, co oznacza, że osoby prywatne w dalszym ciągu będą mogły zażądać wystawienia faktury do paragonu bez NIP-u. (Taka faktura nie powinna zawierać NIP-u).

W razie niedostosowania się do wprowadzonych przepisów, ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy dane wykroczenie. Sankcje będą miały zastosowanie nie tylko w odniesieniu do sprzedawców, lecz także nabywców, którzy ujmą wystawioną w nieprawidłowy sposób fakturę w ewidencji VAT.

Otwarte Pn – Pt

07:30 – 15:30

Adres

ul. M. Zientary-Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn