Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online

30 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 01.01.2020 przedsiębiorcy którzy:

– świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
– dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

zostali zobowiązani do stosowania kas on-line. W związku z tym firmy działające w ww. branżach muszą obowiązkowo wymienić używane obecnie kasy na kasy online.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które:

– świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, (hotele i restauracje)
– sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

a od 1 stycznia 2021 r. firmy, które świadczą usługi:

– fryzjerskie,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– budowlane,
– w zakresie opieki medycznej,
– prawnicze,
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Podatnicy realizując obowiązek wymiany kasy na kasę on-line mają prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Przysługująca kwota ulgi na zakup kasy on-line wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Otwarte Pn – Pt

07:30 – 15:30

Adres

ul. M. Zientary-Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn