Biała lista podatników VAT od 01.09.2019

2 września 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 01.09.2019 weszły w życie przepisy związane z tzw. „Białą listą podatników VAT”, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Wykaz ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Nowością wprowadzoną w wyniku wdrożenia białej listy jest udostępnianie do publicznej wiadomości numerów rachunków bankowych podmiotów. Nowy wykaz powoduje rewolucyjną zmianę polegającą na obowiązku dokonywania wpłat o wysokości przekraczającej kwotę 15.000, – zł na rachunek bankowy widniejący w wykazie. Brak zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie spowoduje, że podatnik nie zaliczy do podatkowych kosztów wydatku w tej części, w której ww. płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego lub została dokonana na rachunek bankowy inny niż podany w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów. Równocześnie brak zapłaty kontrahentowi na inne konto niż podane w wykazie spowoduje odpowiedzialność solidarną nabywcy w podatku VAT za zaległości podatkowe sprzedawcy w tym podatku. Ustawodawca w nowych przepisach dał możliwość uwolnienia się od negatywnych skutków związanych z zapłatą na niewłaściwe konto, ale tylko w przypadku gdy podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na to konto do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Choć zmiany wprowadzone ustawą generalnie wchodzą w życie od 1.09.2019 r., to postanowienia ustawy dotyczące wyłączenia wydatków z kosztów podatkowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

(Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie będą obciążone sankcjami.)

Dane podatników ujęte w wykazie będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego też, przed dokonaniem płatności (w kwocie powyżej 15.000,- zł) należy sprawdzić numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planowana będzie realizacja przelewu.

W związku z prowadzonymi zmianami prosimy Państwa o zweryfikowanie w najbliższym czasie własnych rachunków bankowych wykazanych w wykazie Ministerstwa Finansów
oraz ewentualną ich aktualizację.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż przepisy zostały zredagowane w taki sposób, że brak należytej staranności przy regulowaniu zobowiązań względem naszych kontrahentów, będzie skutkowało na wprost, odpowiedzialnością za wygenerowany w transakcji podatek VAT oraz brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Poniżej link do strony www z wykazem

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Z poważaniem

Dyrektor ds. ekonomicznych

Artur Żuk

Otwarte Pn – Pt

07:30 – 15:30

Adres

ul. M. Zientary-Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn